myBrand Conclusion logo

Met de Quickscan gaat een myBrand specialist met kennis van de branche samen met je aan de slag om te bepalen:

  • Wat de afbakening van de belangrijkste probleemstelling is;
  • Waar de kansen en prioriteiten liggen door bedrijfsprocessen en SAP functionaliteiten te onderzoeken;
  • Wat concrete actiepunten zijn door alle bevindingen samen te vatten in een rapport met een duidelijk advies.

Voorkom verrassingen voor IT en teleurstellingen voor de business — vraag de Quickscan nu aan! 

Wat staat er op het programma?

  • Gezamenlijke afbakening van de probleemstelling

  • Onderzoek naar de bedrijfsprocessen en SAP functionaliteiten om kansen en prioriteiten in kaart te brengen

  •  Het samenvatten van de bevindingen in een rapport geënt op de specifieke vraagstelling

  • Een duidelijk advies met concrete actiepunten

Gratis Quickscan op locatie: Ontvang een business en IT roadmap, inclusief adviesrapport, in één dag